CO, JAK A ČÍM - Pravidla

Vzhledem k častým dotazům, jak je to vlastně s povolenou hmotností jízdní soupravy, a co je vhodné čím tahat, Vám přinášíme stručný přehled. Asi každému je jasné, že připojit karavan pro čtyři osoby za malý osobní automobil typu „nákupní taška“ s motorem např. 1.0 je nejen proti lidskému rozumu, ale především proti fyzikálním zákonům. Předpokládejme, že většina řidičů se mezi tuto skupinu neřadí a pro ty jsou níže doufejme užitečné informace určené.

Řidičské oprávnění skupiny B:

motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidl

1.      a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

          b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 

3. vozidla zařazená do skupiny B1

 Skupina „B96″ – jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

Řidičské oprávnění skupiny B+E:

 Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

Řidičské oprávnění skupiny „B96″:

Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Jaký přívěs můžu za auto zapojit:

Zapojitelnost přívěsu skupiny O1 a O2 do souprava řeší vyhláška 341 /2002 a to konkrétně § 14. Z něho vyplývá, jaký přívěs, o jaké okamžité nebo nejvyšší povolené hmotnosti můžete zapojit za Váš automobil.

Bod (7), paragraf 14 vyhlášky 341 /2002: Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí

a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.

Z bodu 7 paragrafu 14 tedy například plyne:

Pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg (kategorie O1) a na tažném zařízení auta je psáno 400 kg, smíte přívěs zapojit. Okamžitá hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu např. v okamžiku zvážení) však nesmí překročit 400 Kg.

Přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1200 kg (brzděný, kategorie O2) smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 800 kg, pokud 800 kg v okamžité hmotnosti přívěsu nepřekročíte (hmotnost nákladu a přívěsu nesmí být vyšší než 800 kg). Zároveň ale musí platit: “největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.”

Většinu typů přívěsů máme jako výrobce schválených tak, že můžeme nejvyšší povolenou hmotnost při objednání snížit, a to většinou takto:

  • Nebrzděný přívěs 750 kg max. do 400 kg.
  • Brzděný jednonápravový 1300 kg max. do 750 kg
  • Brzděný jednonápravový 1500 kg max. do 1400 kg nebo 750 kg
  • Brzděný dvounápravový 2500 kg max. do 1500 kg
  • Brzděný dvounápravový 3500 kg max. do 2600 kg

Další body vyhlášky 3412/2002 paragrafu 14, které by vás mohly zajímat:

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie 01 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

Jestliže už víte, čím svého, nebo půjčeného bydlu táhnout pojďme se v rychlosti podívat další důležité téma a tím je

rozložení váhy celé soustavy. Ta dokáže ovlivnit chování přípojného vozidla na cestách je

Vždy platí základní pravidlo, že veškerý těžký náklad by měl být umístěn vždy raději ve vozidle než v karavanu. Poměr váhy nákladu by měl být:

Pokud už jsme nuceni do bydlíku umístit nějaký náklad, platí pravidlo, že těžké vybavení by mělo být umístěno vždy co nejníže – nejlépe v úrovni podlahy a vždy co nejblíže nápravy Vašeho přívěsu.

Zabráníte tím nepředvídatelnému chování celé soupravy, a to převážně ve větrných podmínkách na cestě kdy hrozí nejen rozkmitání karavanu do stran, ale i příčnému „houpání“ kdy dochází k velmi nebezpečnému efektu „přizvedávání“ zadní nápravy tažného vozidla, přičemž hrozí ztráta adheze na zadních kolech.

Správným rozložením váhy nejen zajistíte správnou a bezpečnou jízdu soupravy, ale získáte tím i mnohem více jako např. ideální spotřebu paliva, rovnoměrné opotřebení pneumatik, nenamáhání tažného zařízení a celé zadní nápravy Vašeho čtyřkolového miláčka.